Preinscripcions curs 2019-20


INFORMACIONS MOLT IMPORTANTS A TENIR EN COMPTE:

  • ES MOLT IMPORTANT COMPROVAR LLISTES PROVISIONALS I COMPROVAR QUE TOTES LES DADES ESTIGUIN CORRECTES.
  • És responsabilitat de les famílies i/o alumnes majors d’ edat comprovar les llistes provisionals d’admissió i les llistes d’ admesos al centre. En cas que tingui alguna reclamació, cal fer-la DINS del període de reclamacions que indiqui la normativa. Les reclamacions fetes fora de termini no seran ateses.
  • Les reclamacions s’han de fer sempre per escrit a través d’una instància amb registre d’entrada. Vostè haurà de guardar una còpia de la instància.
  • En cas d’estar cursant encara els estudis que donen dret a l’accés en el moment de presentar la sol·licitud es podrà acreditar la qualificació obtinguda EN EL PERÍODE DE RECLAMACIONS.
  • Un cop finalitzat el període ordinari de matrícula, si queden places vacants, el centre ofereix aquestes places als participants en el procés de preinscripció respectant l’ordre de la llista d’espera.

Horari de secretaria per fer les preinscripcions:

Matins: De dilluns a divendres de 9h a 14h.

Tardes: Dilluns de 15h fins les 17.30h, i dijous de 17:10h a 18:30h.

 

ESO

Per fer la SOL·LICITUD DE PREINSCRIPCIÓ, cal clicar al següent link i seguir les instruccions. http://ensenyament.gencat.cat/ca/tramits/tramits-temes/20483_preinscripcio_escolar?moda=1

Formulari per identificar la zona d'escolarització preferent: http://matriculacio.montcada.cat/Matriculacio/

BATXILLERAT

 

CICLES FORMATIUS

Cicles Formatius de Grau Mig

 

Cicles Formatius de Grau Superior