Política de qualitat

Introducció

 

L'INS La Ferreria és un centre educatiu públic depenent del Departament d´Ensenyament de la Generalitat de Catalunya.

El curs 2011-12, va assolir la certificació de qualitat ISO 9001, fet que ens avala com a centre amb iniciativa, responsabilitat i on treballem per fer la feina ben feta i sempre d'acord a la normativa legal de referència. Actualment, iniciem el camí ver l'excel•lència educativa, seguint el model europeu EFQM adaptat com a e2CAT.

L’INS La Ferreria vol respondre amb eficàcia a les necessitats de la societat que l’envolta, l’administració educativa i als membres de la comunitat educativa, per la qual cosa assumeix el repte de dotar-se de les estratègies de gestió i de treball escaients més avançades.

La política i estratègia de l’INS La Ferreria s’identifiquen i es desenvolupen en el seu Acord de Corresponsabilitat. Aquest té com a finalitat definir les línies d’actuació necessàries per tal d’assolir la visió que es proposa.

El desenvolupament de la política i la estratègia es sustenta en la eficàcia i eficiència dels processos, no tant sols d’aquells que responen directament als requisits dels usuaris sinó també de tots aquells que incideixen en el col·lectiu que participa de la seva activitat.

Aconseguir satisfer les necessitats dels grups d’interès (usuaris, famílies, empreses, treballadors del centre i societat) es la fita i el repte que es proposa

El compromís de la qualitat afecta tota l’organització i tota la comunitat educativa, que accepta aquest repte i assumeix la responsabilitat de participar activament en el desenvolupament i millora de la qualitat.

L’Equip directiu recolzarà decididament al personal del centre en el desenvolupament de les seves funcions i els proporcionarà els mitjans que estiguin al seu abast per assolir els objectius de qualitat.

 

Política de la Qualitat

En definitiva els principis bàsics de la Política de Qualitat de l´INS La Ferreria, sempre d'acord a la normativa legal de referència, són els següents:

 

Objectius de la Qualitat