Missió, visió i valors

Missió

En relació a l’Alumnat

Formació integral de la persona, en l’aspecte instructiu d’adquisició de coneixements, en el formatiu de desenvolupament personal i en l’orientació personal, acadèmica i professional, per a formar ciutadans que, basant-se en la cultura de l’esforç, puguin viure, conèixer i integrar-se al món de manera autònoma, amb criteri propi, amb els valors de la llibertat, la tolerància i la solidaritat.

En relació a la Família

Contribució a la formació dels seus fills i aconseguir la seva participació en el procés educatiu, per tal de recolzar el procés educatiu del seu fill/a i fer més efectiva la tasca que es du a terme des del centre

En relació a l’Entorn

Formació persones responsables, competents i solidàries d’acord amb les necessitats del nostre entorn i de la societat, per tal que adquireixin les habilitats necessaries per a contribuir, amb criteris de sostenibilitat, al progrés i al desenvolupament socials.

En relació amb l’Equip Humà de l’Institut

Creació d’un entorn de treball agradable, participatiu i motivador que faciliti la implicació dels docents en els projectes i el funcionament del Centre, que faciliti la seva tasca docent i que afavoreixin els processos d’actualització i millora contínua necessaris per tal d’obtenir resultats professionals i humans cada dia més satisfactoris.

En relació amb altres centres del territori

Comunicació i intercanvi de bones pràctiques educatives, per conèixer i donar-nos a conèixer, facilitant sinèrgies entre els centres.

Visió

L’Institut La Ferreria vol ser un centre de referència a l’entorn on s’ubica.

Per això l’objectiu principal de l’Institut es centra en :

Formar i educar alumnes què, basant-se en la cultura de l’esforç, esdevinguin nois i noies competents i autònoms, solidaris i compromesos, lliures i crítics.

Per poder-ho aconseguir necessitem un centre on s’afavoreixi el diàleg, on s’impulsin projectes relacionats amb l’entorn i també obert a relacionar-se amb altres centres europeus.

Valors

Els valors que ens defineixen com a centre són :

  • Un tractament de la diversitat que permet la inclusivitat de totes les persones .
  • El foment de l’esforç individual de l’alumnat.
  • La corresponsabilitat amb les famílies en l’educació integral dels seus fills i filles.
  • Fomentem el respecte del pluralisme d'opinions .
  • Ens identifiquem amb el respecte al medi ambient.
  • Defensem el respecte dels valors democràtics i dels drets humans .

JORNADA DE PORTES OBERTES ESO

 

ecobooks

Proves obtenció Títol
Manifest professorat INS

SOM-ESCOLA-SENSE-SIGNAR-1-1024x782

Video-presentació

 

keep-calm

unportal

Enllaços
edu365 banner1
atri laveu cat
Enllaços-erasmus
fp Dual fpdual
erasmus +
logo-bustiat
ieduca
moodle boto incidencies
logo assessorament logo reconeixement
thumb acrditat editora 11 189 1
AMPA