Sortida Raval

El Raval es fa verb. "Ravalejar": acció de redescobrir i estimar un dels barris més populars de Barcelona, actualment dignificat i convertit en nucli d'activitats culturals, en el que conviuen persones de la més variada procedència.
Això és el que ha fet el grup de 4art.A d'ESO aquest matí. Amb la Susana i amb mi, tots junts hem assistit a l'explicació teòrica de la història del barri, feta a una antiga aula de la Casa de la Caritat, i després hem passejat pel barri, tot comprovant els canvis urbanístics, visitant els  carrers i edificis més antics i experimentant la vitalitat i el multiculturalisme de la zona. El proper dimarts, 4art. B!

Pilar Sabio