Curs d'especialització en Intel·ligència Artificial i Big Data

A partir del curs 2022-23, oferim el curs d'especialització en Intel·ligència Artificial i Big Data en horari de tarda.

Considerada una de les professions amb més futur del segle XXI, l'expert en Big Data s'alça com la nova especialitat més demandada per les empreses per a convertir les dades en coneixement.

Aquest curs consisteix a programar i aplicar sistemes intel·ligents que optimitzen la gestió de la informació i l'explotació de dades massives, garantint l'accés a les dades de manera segura i complint els criteris d'accessibilitat, usabilitat i qualitat exigides en els estàndards establerts, així com els principis ètics i legals.

 

SORTIDES PROFESSIONALS

 

MÒDULS

La duració del curs és de 600 hores i està adreçat al perfil professional de desenvolupador/a d'intel·ligència artificial i Big Data, programador/a de sistemes experts, expert/a en Intel·ligència Artificial i Big Data i analista de dades. Les matèries que s'hi impartiran són:

 

REQUISITS D'ACCÉS

 Per accedir al curs és necessari tenir algun dels títols següents:

 

Més informació

 

Informació sobre la preinscripció i matricula.