DAW-DESENVOLUPAMENT D’APLICACIONS WEB. PERFIL BIOINFORMÀTICA

 

DAW- DESENVOLUPAMENT D’APLICACIONS WEB. PERFIL BIOINFORMÀTICA

fpdual2

 

 

 Competències:

La competència general d’aquest títol consisteix a desenvolupar, implantar i mantenir aplicacions web, amb independència del model emprat i utilitzant tecnologies específiques, garantint l’accés a les dades de forma segura i complint els criteris d’accessibilitat, usabilitat i qualitat exigides en els estàndards establerts.

 

Titulació: Tècnic o tècnica superior en desenvolupament d’aplicacions web

 

Durada: El cicle te una durada de 2000 hores (2 cursos), de les quals 1.683 h es realitzen en el centre i 317 h en pràctiques d'empresa.

 

Horari: TARDA  amb horari entre les 15:00 h  i les  21.20 h.

 

Modalitats: Presencial i semipresencial ( fins a un 50 % ) 

fp DualS'oferta en modalitat dual 

 

 

 

 

Al final d'aquest cicle de DAW, seràs un professional capaç de:

 

 • Programador/a d’aplicacions web i multimèdia.

 • Community manager i Social Media.

 • Tècnic/a en analítica, optimització i posicionament web.

 • Programador/a i tècnic informàtic/a en projectes i grups de recerca en l’àmbit bioquímic i biomèdic.

 • Programador/a i tècnic/a informàtic/a en projectes i aplicacions d’informàtica mèdica.

 

 

Què aprendré i faré?

 

 

Mòdul 1: Sistemes informàtics 


 

 

Mòdul 2: Bases de dades 


 

 

Mòdul 3: Programació 


 

 

Mòdul 4: Llenguatge de marques i sistemes de gestió d’informació


 

 

Mòdul 5: Entorns de desenvolupament 


 

 

Mòdul 6: Desenvolupament web en entorn client


 

 

 

Mòdul 7: Desenvolupament web en entorn servidor


 

 

 

Mòdul 8: Desplegament d’aplicacions web 


 

 Mòdul 9: Disseny d’interfícies web 


 

 

Mòdul 10: Formació i orientació laboral


 

 

Mòdul 11: Empresa i iniciativa emprenedora


 

 

Mòdul 12: Projecte


 

 

Mòdul 14: Bioinformàtica 

 

En finalitzar els meus estudis, què puc fer?


 Treballar com :

 

 • Aquest professional exercirà l’activitat en entitats públiques o privades de qualsevol mida, tant per compte aliè com per compte propi, exercint el seu treball en l’àrea de desenvolupament d’aplicacions web.
 • El complement de formació específica permet a aquest professional assistir els investigadors en la consulta, modificació i gestió d'informació emmagatzemada en bases de dades mèdiques, biològiques i químiques, utilitzar les eines i aplicacions informàtiques relacionades amb les ciències òmiques i amb el disseny de nous fàrmacs.

 

 

 


 Seguir estudiant

 • Completar els teus estudis amb el 2n curs de DAM que s'imparteix en aquest mateix centre. Amb 3 anys pots tenir la doble titulació,

 • Completar els teus estudis amb el 2n curs de ASIX.

 • Cursos d'especialització professional.

 • Un altre Cicle de Formació Professional de Grau Superior amb la possibilitat d'establir convalidacions de mòduls d'acord a la normativa vigent.

 • Ensenyaments Universitaris amb la possibilitat d'establir convalidacions d'acord amb la normativa vigent. Com a novetat no existeix contingent en l'accés a la universitat per als titulats de cicle superior

 

 

 Accés al cicle


 L'accés al cicle pot ser directe (és a dir, sense necessitat de realitzar una prova d'accés), superant el

curs de formació específic per a l'accés als cicles de grau superior  o superant la prova d'accés.

 

 Accés directe

 Es pot accedir directament al cicle si es posseeix alguna de les següents titulacions:Títol de Batxillerat.

 • Títol de Batxillerat Experimental.
 • COU o Preuniversitari.
 • Títol de Tècnic Especialista, Tècnic Superior o altres titulacions equivalents a efectes acadèmics.
 • Títol universitari, sense posseir cap de les titulacions anteriors.


  Accés superant el curs de formació específic

         Es pot accedir directament al cicle si s'ha superat el curs de formació específic per la família de cicles d'Informàctica.

         Per a més informació: Documentació oficial.

                              

         Accés mitjançant prova

Es pot accedir al cicle sense posseir cap de les titulacions esmentades sempre que es superi la corresponent prova d'accés (es pot sol·licitar l'exempció d'aquesta prova si es té superada la prova d'accés a la universitat per a majors de 25 anys).

Les proves d'accés es convoquen anualment. Per poder presentar-se a la prova d'accés s'han de tenir almenys 19 anys d'edat, o 18 anys si s'ha realitzat un cicle de grau mitjà de la mateixa família professional (en tots dos casos és suficient amb complir els anys exigits durant l'any en què es realitza la prova). Es pot consultar més informació a la pàgina dedicada a la convocatòria de proves d'accés .

 

JORNADA DE PORTES OBERTES ESO

 

ecobooks

Proves obtenció Títol
Manifest professorat INS

SOM-ESCOLA-SENSE-SIGNAR-1-1024x782

Video-presentació

 

keep-calm

unportal

Enllaços
edu365 banner1
atri laveu cat
Enllaços-erasmus
fp Dual fpdual
erasmus +
logo-bustiat
ieduca
moodle boto incidencies
logo assessorament logo reconeixement
thumb acrditat editora 11 189 1
AMPA