ASIX

Administració de Sistemes Informàtics en Xarxafpdual2 

Competències:

La competència general d’aquest títol consisteix a configurar, administrar i mantenir sistemes informàtics, garantint la funcionalitat, la integritat dels recursos i serveis del sistema, amb la qualitat exigida i complint la reglamentació vigent.

 

Titulació: Tècnic superior en Administració de Sistemes Informàtics en Xarxa

 

Durada: 2000 hores, de les quals 1.683 h es realitzen en el centre i 317 h en pràctiques d'empresa.

 

Horari: TARDA de 15 h a 21.20 h.

 

Modalitats: Presencial i semipresencial ( fins a un 50 % )

 fp DualS'oferta en modalitat dual 

 

Certificacions de Zentyal i LPIC-1 i CISCO: s'imparteixen els continguts de les dues certificacions, en els mòduls relacionats i els alumnes que vulguin realitzar les prove de certificacions tenen un descompte en el preu.

 

 

Al final d'aquest cicle d'ASIX, seràs un professional capaç de:

 

 • Implantar i administrar sistemes informàtics en entorns monousuari i multiususari.

 • Implantar i administrar xarxes locals i gestionar la connexió del sistema informàtic a xarxes extenses.

 • Implantar i facilitar la utilització de paquets informàtics de propòsit general i aplicacions específiques.

 • Proposar i coordinar canvis per millorar l'explotació del sistema i les aplicacions.

 

Què aprendré i faré?


Configurar, administrar i mantenir sistemes informàtics, garantint la funcionalitat, la integritat dels recursos i serveis del sistema, amb la qualitat exigida i complint la reglamentació vigent.

 

Aquest professional serà capaç de:

 

 • Administrar sistemes operatius de servidor, instal·lant i configurant el programari, en condicions de qualitat per assegurar el funcionament del sistema.

 • Administrar serveis de xarxa (web, missatgeria electrònica i transferència d'arxius, entre uns altres) instal·lant i configurant el programari, en condicions de qualitat.

 • Implantar i gestionar bases de dades instal·lant i administrant el programari de gestió en condicions de qualitat, segons les característiques de l'explotació.

 • Avaluar el rendiment dels dispositius maquinari identificant possibilitats de millores segons les necessitats de funcionament.

 • Determinar la infraestructura de xarxes telemàtiques elaborant esquemes i seleccionant equips i elements.

 • Integrar equips de comunicacions en infraestructures de xarxes telemàtiques, determinant la configuració per assegurar la seva connectivitat.

 • Administrar usuaris d'acord a les especificacions d'explotació per garantir els accessos i la disponibilitat dels recursos del sistema.

 • Diagnosticar les disfuncions del sistema i adoptar les mesures correctives per restablir la seva funcionalitat.

 • Gestionar i/o realitzar el manteniment dels recursos de la seva àrea (programant i verificant el seu compliment), en funció de les càrregues de treball i el pla de manteniment.

 

En finalitzar els meus estudis, què puc fer?


Treballar com :

 

 • Tècnic en administració de sistemes.

 • Responsable d'informàtica.

 • Tècnic en serveis d'Internet.

 • Tècnic en serveis de missatgeria electrònica.

 • Personal de suport i suport tècnic.

 • Tècnic en teleassistència.

 • Tècnic en administració de base de dades.

 • Tècnic de xarxes.

 • Supervisor de sistemes.

 • Tècnic en serveis de comunicacions.

 • Tècnic en entorns web.

 


Seguir estudiant:

 

 • Completar els teus estudis amb el 2n curs de DAM que s'imparteix en aquest mateix centre. Amb 3 anys pots tenir la doble titulació,

 • Completar els teus estudis amb el 2n curs de DAW.

 • Cursos d'especialització professional.

 • Un altre Cicle de Formació Professional de Grau Superior amb la possibilitat d'establir convalidacions de mòduls d'acord a la normativa vigent.

 • Ensenyaments Universitaris amb la possibilitat d'establir convalidacions d'acord amb la normativa vigent. Com a novetat no existeix contingent en l'accés a la universitat per als titulats de cicle superior

 

Accés al cicle


L'accés al cicle pot ser directe (és a dir, sense necessitat de realitzar una prova d'accés), o mitjançant prova d'accés.

 

Accés directe


Es pot accedir directament al cicle si es posseeix alguna de les següents titulacions:

 

 • Títol de Batxillerat.

 • Títol de Batxillerat Experimental.

 • COU o Preuniversitari.

 • Títol de Tècnic Especialista, Tècnic Superior o altres titulacions equivalents a efectes acadèmics.

 • Títol universitari, sense posseir cap de les titulacions anteriors.


Accés mitjançant prova


Es pot accedir al cicle sense posseir cap de les titulacions esmentades sempre que es superi la corresponent prova d'accés (es pot sol·licitar l'exempció d'aquesta prova si es té superada la prova d'accés a la universitat per a majors de 25 anys).


Les proves d'accés es convoquen anualment. Per poder presentar-se a la prova d'accés s'han de tenir almenys 19 anys d'edat, o 18 anys si s'ha realitzat un cicle de grau mitjà de la mateixa família professional (en tots dos casos és suficient amb complir els anys exigits durant l'any en què es realitza la prova). Es pot consultar més informació a la pàgina dedicada a la convocatòria de proves d'accés.

 

 

Distribució Curricular. Hores per cursos 

 

  CURS  
  1er  
Mòdul 1: Sistemes Informàtics 198   231
UF1. Instal·lació, configuració i explotació del sistema informàtic 60    
UF2. Gestió de la informació i de recursos en una xarxa 80    
UF3. Implantació de programari específic 25    
UF4. Seguretat, rendiment i recursos       33  
Mòdul 2: Bases de dades 132 33 165
UF1. Introducció a les bases de dades 55    
UF2. Llenguatges SQL : DML i DDL 77    
UF3. Assegurament de la Informació    33  
       
Mòdul 3: Programació bàsica 165 0 165
UF1. Programació estructurada 85    
UF2. Disseny modular 50    
UF3. Fonaments de gestió de fitxers 30    
       
Mòdul 4: Llenguatge de marques i sistemes de gestió d’informació empresarial 99   99
UF1. Programació amb XML 45    
UF2. Àmbits d’aplicació de l’XML 27    
UF3. Sistemes de gestió empresarial 27    
       
Mòdul 5: Fonaments de Maquinari   99 99
UF1. Arquitectura de sistemes   33  
UF2. Instal.lació, configuració i recuperació de programari   33  
UF3. Implantació i manteniment de CPD   33  
       
Mòdul 6: Administració de Sistemes Operatius   132 132
UF1. Administració Avançada de Sistemes Operatius   66  
UF2. Automatitzció de tasques i llenguatges de guions   66  
       
Mòdul 7: Planificació i administració de xarxes  66 99 165
UF1. Introducció a les Xarxes  66    
UF2. Administració de dispositius de Xarxa   66  
UF3. Administració avançada de Xarxes       33  
       
Mòdul 8: Serveis de Xarxa i internet   99 99
UF1. Serveis de noms i configuració automàtica   25  
UF2. Serveis Web i  de transferència de Fitxers   25  
UF3. Correu electrònic i missatgeria   25  
UF4. Serveis d'Audio i video.       24  
       
Mòdul 9: Implantació d'aplicacions Web   99 99
UF1. Llenguatges de guions de servidor   33  
UF2. Implementació de gestors de continguts   33  
       
Mòdul 10: Administració de Sistemes Gestors de Bases de dades  66 33 99
UF1. Llenguatge DCL i extensió procedimental  66    
UF2. Instal.lació i afinament de Sistemes Gestors.   33  
       
Mòdul 11: Seguretat i Alta Disponibilitat   99 99
UF1. Seguretat física, lògica i legislació   24  
UF2. Seguretat activa i accés remot   24  
UF3. Tallafocs i servidors intermediaris   27  
UF4, Alta disponibilitat   24  
       
Mòdul 12: Formació i orientació laboral 99   99
UF1. Incorporació al treball 66    
UF2. Prevenció de riscos laborals 33    
       
Mòdul 13: Empresa i iniciativa emprenedora 66   66
UF1. Empresa i inciativa emprenedora 66    
       
Mòdul 14: Projecte d'Administració de Sistemes Informàtics i en Xarxa   99 99
UF1. Projecte d'Administració de Sistemes Informàtics en Xarxa   99  
       
Mòdul 15: Formació en centres de treball   317 317
UF1. Formació centres de treball   317  

 

logotip 2021 vectoritzatlogo5.jpg

 

JORNADA DE PORTES OBERTES ESO

 

ecobooks

Proves obtenció Títol
Manifest professorat INS

SOM-ESCOLA-SENSE-SIGNAR-1-1024x782

Video-presentació

 

keep-calm

unportal

Enllaços
edu365 banner1
atri laveu cat
Enllaços-erasmus
fp Dual fpdual
erasmus +
logo-bustiat
ieduca
moodle boto incidencies
logo assessorament logo reconeixement
thumb acrditat editora 11 189 1
AMPA