Mòduls SMX

     
Tècnic en Sistemes Microinformàtics i Xarxes                                                                             


 

Relació dels mòduls professionals i unitats formatives

 

Mòdul 1: Muntatge i manteniment d’equips

UF 1: Electricitat a l’ordinador: 25 hores

UF 2: Components d’un equip microinformàtic: 28 hores

UF 3: Muntatge d’un equip microinformàtic: 28 hores

UF 4: Noves tendències de muntatge: 28 hores

UF 5: Manteniment d’equips microinformàtics: 28 hores

UF 6: Instal·lació de programari: 28 hores

 

Mòdul 2: Sistemes Operatius Monolloc

UF 1: Introducció als sistemes operatius: 33 hores.

UF 2: Sistemes operatius propietaris: 33 hores.

UF 3: Sistemas operatius lliures: 33 hores.

 

Mòdul 3: Aplicacions ofimàtiques

UF 1: Aplicacions ofimàtiques i atenció a l’usuari: 20 hores.

UF 2: El correu i l’agenda electrònica: 20 hores.

UF 3: Processadors de text: 30 hores.

UF 4: Fulls de càlcul: 30 hores.

UF 5: Bases de dades: 35 hores.

UF 6: Imatge i vídeo – Presentacions: 30 hores.

 

Mòdul 4: Sistemes operatius en xarxa

UF 1: Sistemes operatius propietaris en xarxa: 36 hores.

UF 2: Sistemes operatius lliures en xarxa: 36 hores.

UF 3: Compartició de recursos i seguretat: 24 hores.

UF 4: Integració de sistemes operatius: 36 hores.

 

Mòdul 5: Xarxes locals

 UF 1: Introducció a les xarxes locals: 66 hores.

 UF 2: Configuració de commutadors i encaminadors: 66 hores.

 UF 3: Resolució d’incidències en xarxes locals: 33 hores

 

Mòdul 6: Seguretat informàtica

 UF 1: Seguretat passiva: 24 hores.

 UF 2: Còpies de seguretat: 26 hores.

 UF 3: Legislació de seguretat i protecció de dades: 20 hores.

 UF 4: Seguretat activa: 24 hores.

 UF 5: Tallafocs i monitoratge de xarxes: 38 hores.

 

Mòdul 7: Serveis de xarxa

 UF 1: Configuració de la xarxa (DNS i DHCP): 36 hores.

 UF 2: Correu electrònic i transmissió d’arxius: 32 hores.

 UF 3: Servidors web i proxy: 32 hores.

 UF 4: Accés a sistemes remots: 32 hores.

 

Mòdul 8: Aplicacions Web

UF 1: Ofimàtica i eines web: 22 hores

UF 2: Gestors d’arxius web: 25 hores

UF 3: Gestors de continguts: 30 hores

UF 4: Portals web d’aprenentatge: 30 hores.

UF 5: Fonaments d’HTML i fulls d’estils: 58 hores

 

Mòdul 9: Formació i orientació laboral

UF 1: Incorporació al treball: 66 hores.

UF 2: Prevenció de riscos laborals: 33 hores.

 

Mòdul 10: Empresa i iniciativa emprenedora

UF 1: Empresa i iniciativa emprenedora: 66 hores.

 

Mòdul 11: Anglès

Durada: 99 hores.
 

Mòdul 12: Síntesi

Durada: 99 hores

 

Mòdul 13: Formació en centres de treball

Durada: 350 hores                                                                                                                                                       PUJA

 

ecobooks

Proves obtenció Títol
Manifest professorat INS

SOM-ESCOLA-SENSE-SIGNAR-1-1024x782

Video-presentació

 

keep-calm

unportal

Enllaços-erasmus
fp Dual fpdual
erasmus +
logo-bustiat
ieduca
moodle boto incidencies
logo assessorament logo reconeixement
thumb acrditat editora 11 189 1
AMPA
   
 

Enllaços
edu365 banner1
atri laveu cat