CALENDARI ERASMUS+ 2018/ 2019 BATXILLERAT

 Fase 1: Inscripció al procés de selecció*:

➢  Què: Lliurar formulari per fer les inscripcions. Descarrega el formulari

➢  Quan: Des de les 08:00 h del 13-12-2018 fins al 20-12-2018 a les 14:30 h.

 

Fase 2 Lliurament de la documentació obligatòria*:

➢  Què: La documentació obligatòria.

➢  Quan: Del 08-01-2019 fins al 18-01-2019.

*Lliurar la documentació fase 1 i 2 al professor tutor de 1er de Batxillerat A , en un sobre tancat on i fareu constar nom i cognom.

 

Fase 3: Entrevistes personals

➢  Què: Publicació llista d’ admesos/no admesos i els horaris de les entrevistes. Veure llista

➢  Quan: Des del 11/02/2019 a 14/02/2019:

➢  Què: Entrevistes personals. Horaris entrevistes

➢  Quan: Pendent d'aprovació Llista provisional del procés de selecció new

 

Fase 4 : Selecció del/les participants.

➢  Que: Publicació de la resolució de seleccionats i destins.

➢  Quan: Pendent d'aprovació

➢  Què: Període de reclamació

➢  Quan: Pendent d'aprovació

 

Fase 5: Acceptació de la Beca Erasmus.

➢  Què: Acceptació o renúncia de la beca

➢  Quan: Pendent d'aprovació

 

Fase 6: Elecció de l’opció de gestió .

➢  Què: Elecció de l’opció de gestió.

➢  Quant: Pendent d'aprovació

 

La Publicació de la resolució definitiva de seleccionats/ades i destinacions serà el día 25/02/2019.