applus

Articles

Oferta de places del servei d'assessorament pel curs 2017-18

Període de sol·licitud al servei:  Obert a partir del 26 de setembre del 2017

Família professional

Cicle Formatiu

Places

Serveis socioculturals i a la comunitat

Atenció a persones en situació de dependència

20

Informàtica i comunicacions

Sistemes microinformàtics i xarxes

10

Informàtica i comunicacions

Administració de sistemes informàtics en xarxa

10

Informàtica i comunicacions

Desenvolupament d'aplicacions multiplataforma

10

Sanitat

Pròtesis dental

10

Sol.licitud