CARACTERÍSTIQUES:

El cicle formatiu de grau superior de Pròtesi Dental capacita per dissenyar, fabricar i reparar pròtesis i ortesis dento facials adaptades al model del pacient, a partir de les prescripcions d’odontòlegs i cirurgians maxil·lofacials, i complir les normes de qualitat, seguretat i higiene en els temps establerts.

 

TITULACIÓ:

Tècnic Superior en Pròtesi Dental.

 

DURADA:

Dos cursos amb un total de 2000 hores, de les quals 1584 hores es realitzen a l’ Institut i 416 hores en pràctiques a les empreses.

 

HORARI:

Els cursos comencen alternativament cada any als matins o a les tardes. Es fan entre les 08.00 i

14.30. I entre les 15.00 i les 21.20.

 

ACCÉS:

Tenen accés directe al cicle les persones que compleixen algun dels requisits següents:

Les persones que no compleixen cap dels requisits esmentats han de superar una prova d'accés. Per presentar-s'hi  al tenir com a mínim 19 anys l'any en què es fa la prova o 18 anys si es té el títol de tècnic de la mateixa opció del cicle al qual es vol accedir.

 

MÒDULS:

 

MATÈRIES PRIORITÀRIES DEL BATXILLERAT:

No exigeix cap matèria.

 

COMPETÈNCIES PROFESSIONALS:

 

INFORMACIÓ D’INTERÈS: