CAI-Cures d'Auxiliar d'Infermeria

 

Característiques

Proporcionar cures auxiliars al pacient i actuar sobre les condicions sanitàries del seu entorn: com a membre d’un equip d’infermeria en els centres sanitaris d’atenció especialitzada i d’atenció primària, sota a dependència del diplomat d’infermeria, i també, com a membre d’un equip de salut bucodental, realitzant tasques d’auxiliar.

 

Titulació

Tècnic en Cures Auxiliars d’Infermeria

 

Durada

1400 hores de les quals 990 hores es realitzen al centre educatiu (crèdits de l’1 a l’11 i el 13) i 410 hores en practiques als centres sanitaris (crèdit 12).

 

Horari

2 grups horari matí: 8.00-14.30h i 2 grups horari tarda: 15.00-21.20h.

 

Crèdits

Crèdit 1. Operacions administratives i documentació sanitària.

Crèdit 2. L'ésser humà davant la malaltia.

Crèdit 3. Benestar del pacient: necessitats d'higiene, repòs i moviment.

Crèdit 4. Cures bàsiques d'infermeria aplicades a les necessitats de l'ésser humà.

Crèdit 5. Primers auxilis.

Crèdit 6. Higiene del medi hospitalari i neteja de material.

Crèdit 7. Recolzament psicològic al pacient/client.

Crèdit 8. Educació per a la salut.

Crèdit 9. Tècniques d'ajuda odontològica/estomatològica.

Crèdit 10. Relacions en l'equip de treball

Crèdit 11. Formació i orientació laboral.

Crèdit 12. Formació en centres de treball.

Crèdit 13. Síntesi.

 

 

Competències

És competència general d’aquest professional proporcionar cures auxiliars al pacient i actuar sobre les condicions sanitàries del seu entorn: com a membre d’un equip d’infermeria en els centres sanitaris l’atenció especialitzada i d’atenció primària, sota la dependència del diplomat d’infermeria, i també, com a membre d’un equip de salut bucodental, realitzant tasques d’auxiliar.

Les competències i realitzacions més rellevants són entre d’altres:

 

Sortides professionals

Els àmbits en què els professionals d’aquest àmbit poden treballar serien:

En concret, les ocupacions i llocs de treball que es poden desenvolupar quan s’adquireixi la competència professional definida pel títol:

 

Equipaments