applus

Beques del departament d'ensenyament

 

BEQUES CURS 16-17:

En el BOE de data 16 de Juliol de 2016 es va publicar la resolució per la qual es convoquen ajuts per a l'alumnat amb NEE pel curs 2016-2017. Convocatoria

Enllaç:
https://www.boe.es/boe/dias/2016/07/16/pdfs/BOE-A-2016-6846.pdf


Així mateix, en el BOE de data 11 d'agost de 2016 es va publicar la resolució per la qual es convoquen beques de caràcter general pel curs 2016-2017 per a alumnes d'estudis postobligatòris.
Convocatoria

Enllaç:
https://www.boe.es/boe/dias/2016/08/13/pdfs/BOE-B-2016-38349.pdf

El termini de presentació de la sol·licitud telemàtica en ambdos casos acaba el 29 de setembre de 2016.