El cicle d’Higiene Bucodental fa un taller de primers auxilis als alumnes del PFI.

 

 

El dia 28 de febrer els alumnes del PFI, com a activitat final del mòdul de Prevenció de Riscos Laborals, han rebut un taller molt pràctic de tècniques de primers auxilis. La docent del cicle, Cristina Alberich, juntament amb els seus alumnes van preparar una petita part teòrica i posteriorment en petits grups els alumnes del cicle van anar explicant i fent practicar les diferents tècniques als alumnes del PFI. També van aprendre com utilitzar el desfibril·lador.

Els alumnes del PFI es van mostrar en tot moment participatius i atents; els alumnes de cicle van saber exposar de forma clara i entenedora el contingut a treballar.

Ha estat una activitat que des del PFI valorem com a molt positiva ja que l’aprenentatge entre iguals sempre resulta motivador a l’hora de treballar a l’aula i potencia la implicació dels alumnes en l’activitat que es proposa.

primersauxilis1primersauxilis2 primersauxilis3